Hoofdstuk 16

DE KINDEREN VAN DE KINDEREN VAN DE KINDEREN VAN...  DE NOORDWIJKSE TAKKEN VAN DE STAMBOOM

 

GENERATIE 8b:
[VIIIb-A] JAN HUIJGENSZ van WARMENOOVEN
[VIIIb-B] DIRCK HUYGENSZ
[VIIIb-C] CORNELIS HUYGENSZ
[VIIIb-D] ADRIAEN HUIJGENSZ WARMENHOOVEN

De meeste Noordwijkers stammen af van Jan Huigensz en van Adriaen Huigensz. In dit laatste hoofdstuk daarom een aantal gevonden gegevens over "hun stamvaders". Een van de zonen van Cornelis Huygensz, Daniel Cornelisz genaamd trouwde in Delft en was daar kuipersbaas. Hij vormt de basis van een Westlandse tak, die vooral in Pijnakker en wijde omgeving ontstond.

[VIIIb-A] JAN HUIJGENSZ van WARMENOOVEN

Jan Huijgensz Warmenhooven, de eerste zoon van Huych Jansz [VII-c] en Maritgen Adriaensdr werd timmerman. Hij is omstreeks 1627 getrouwd met Jeroentje Jeroensdr, een dochter van Jeroen Thonisz (van Schie) en Jannetgen Fransdr.

In een akte uit het Notarieel archief van Noordwijk van 15 april 1635 blijkt dat "de erfgenamen van Jannigtge Fransdr zaliger, wedue van Jeroen Thonisz, te weten Symon ende Thonis Jeroenszoonen, Joost Jansz Trijntge als man en voocht van Trijn Jeroensdr ende Jan Huygensz als getrout gehat hebbende Jeroentge Jeroensdr t samen" aan Jacob Pietersz een lijnbaan verkopen leggende aan de (oude) Zeestraat, zich strekkende tot aan het Dieffpat.
De opbrengst van de verkoop was achtennegentig gulden en Jan Huygensz was de schrijfkunst machtig en tekende met zijn handtekening.

Rond 1645 trouwde Jan Huygensz met Dieuwertgen Harmansdr Schilperhoeck, dochter van Harman Harmansz en Engeltje Matthijs. Uit het eerste huwelijk werd een zoon geboren, genaamd Adriaen Jansz. Deze Adriaen Jansz is de stamvader van de takken van vooral katholieke "Noordwijk binders".
Jan Huijgensz wordt in verschillende jaren vermeld als schepen en was in 1642 hoewel "katholieck zijnde" kandidaat voor het kerkmeesterschap in de Grote- of oude Sint Jeroenskerk.

Op 12 juni van het jaar 1653 kochten "de eerste Gasthuismeesters" de woning van Cornelis Pietersz , gelegen "In de Buurt" gelegen in de kern van Noordwijk aan zee, voor een bedrag van 500 gulden en dit huis werd door Jan Huijgensz verbouwd en ingericht. Hij ontving hiervoor, zoals in het Gasthuisboek vermeld staat een bedrag van 294 gulden.

"Tot opbouwinge van dit nieuwe gasthuis ende tot onderhoudinge van arme miserabele personen ontving men, bij besluit van de ridderschap, uit de goederen van de Abdij van Rijnsburg in 1666 tweederde deel en uit die van Leeuwenhorst een derde van een bedrag van 500 gulden". Opnieuw werd het werk uitgevoerd door Jan Huijgen en hij kreeg daar 214 gulden en 17 stuivers voor. Men bevestigde boven de ingang een bord met de woorden: "Hyer laet men oudt, arm, kreupel, lam en blinde wonen. Doet wel aen 't volck, Godt salt U eeuwich loonen". 1662.

Eerder, op 30 maart 1661 was Jan Huygensz van Warmenhooven (als een van de schepenen) betrokken bij de overdracht van de Heerlijkheid Offem. In april van dat zelfde jaar werd hij gekozen tot Weesvader van het Weeshuis in Noordwijk binnen.

[VIIIb-B] DIRCK HUYGENSZ

Dirck Huygensz, de tweede zoon van Huych Jansz [VII-c] en Maritgen Adriaensdr, woonde in de Creepelstraat. In Hoofdstuk 15 werd hij eerder reeds beschreven bij Immetgen Lourisdr, de dochter van Louris Jansz van Sonnevelt waar Grietje Jeroensdr Warmenoven [VIIIa-b] mee gehuwd was. Hij overleed omstreeks 1654/1655 en liet ten behoeve van zijn moeder en de andere erfgenamen "van ter sijden comende" delen van een aantal stukken land na. Deze waren gelegen aan de Hogeweg in Noordwijk en voorts een perceeltje in het ambacht van Noordwijkerhout. Verder nog een vierde gedeelte van een huis met erf gelegen aan het Marctvelt (het huidige Lindenplein).

[VIIIa-C] CORNELIS HUYGENSZ

Ook Cornelis Huygensz, de derde zoon van Huych Jansz [VII-c] en Maritgen Adriaensdr, was bakker van beroep. Hij was rond 1636 schepen. Zijn eerste vrouw, Anna Leendertsdr was een dochter van Leendert (? van der Plas) en Maritgen Willemsdr. De laatste trouwde na haar mans overlijden met Cornelis Pietersz de Groot. In een akte in het Notarieel archief van Noordwijk van 18 juni 1656 wordt Maritgen Willemsdr, de "de egte grootmoeder" genoemd van Reijmtje Cornelis Warmenoven, de dochter van Cornelis Huygensz uit dit eerste huwelijk. Het tweede huwelijk van Cornelis, rond 1630 was met Martijntgen Pietersdr van Velsen, een dochter van Pieter Engelbrechtsz van Velsen en Geertje Dirksdr. Het echtpaar woonde in de Oude Swaen aan de Cruijsweg en kreeg meerdere kinderen. Na de dood van haar man trouwde zij in 1649 met Jan Pietersz Coster.

[VIIIb-D] ADRIAEN HUIJGENSZ WARMENHOOVEN

Adriaen Huijgensz, de vierde zoon van Huych Jansz Bakker [VII-c] en Maritgen Adriaensdr Casteleijn werd geboren in 1601. Hij was boerenknecht bij Jan Willemsz Biltman (alias Rijnsoever), die een hoeve had in de Cleij aan de oever van de Rijn.

Adriaen was omstreeks 1627 getrouwd met Maertje Jacobsdr van Schie, een dochter van Jacob Theunsisz van Schie en een dochter van Jeroen Steenvoorden, waarvan de voornaam niet bekend is. In een akte in het Notarieel archief van 29 december 1628 wordt Adriaen genoemd als weduwnaar. Het enige "nagelaten weeskind" dat uit dit huwelijk werd geboren, Jacob Adriaen Huijgen genaamd, was geboren op 7 november 1627 was op die datum slechts 1 jaar oud.
Jacob Adriaensz huwde met Annetje Thonisdr van Houten een dochter Van Theunis Stoffelsz van Houten en vormt de basis van een andere Noordwijkse tak van de Warmenhovens.

Enige jaren later, rond 1632 trouwde hij met Trijntje Hendriksdr van Sprokkenburg. Uit dit huwelijk werden twee zonen en drie dochters geboren.

Een voorval uit het leven van Adriaen Huigensz verdient evenwel niet onvermeld te blijven.
In het voorjaar van 1665 was er een conflict gerezen tussen Katwijk en Noordwijk over de grens tussen de twee dorpen. Er werden in dat jaar in verband met een mogelijk treffen tussen de Hollandse en de Engelse vloot overal langs de kust waakhuizen, met een signaalsmast en bovendien voorzien van een vuurbaken geinstalleerd. Met behulp van deze signaalmasten, vierstengen genaamd, was het mogelijk door middel van seinen alarm te slaan. De ruzie ging over de plaats en welk dorp het wachthuis moest bemannen. Adriaen Huijgensz werd opgeroepen om als 64-jarige te getuigen of de plaats van het wachthuis in Noordwijk of in Katwijk lag[1].


[1] Zie ook Blauwdotter 79, Uitgave Genootschap Oud-Noordwijk