Page updated: August 31, 2023

Swenne.Net Repository
documents of mixed type, alphabetized by first author


Burger HC
De elektrische werking van het hart (in Dutch)
Universiteit Utrecht, waarschijnlijk 1965

Naar het college van prof.dr. H.C. Burger in het academisch jaar 1962-1963 bewerkt door H.W. Julius jr., met bijdragen van prof.dr. M.T. Jansen en G. van Herpen, arts


Hoornik Ed
Ouwerkerk, dorp in het water (in Dutch)
Het Parool 1953; 19 december: wekelijks bijvoegsel "PS" pp 6-7 (bron: Delpher, krantenarchief, https://www.delpher.nl/)

Ed Hoornik (1910 – 1970) publiceerde vanaf 1929 gedichten, verhalen, romans, toneelstukken en essays; hij deed dit in combinatie met een journalistieke loopbaan die ook in 1929 een aanvang nam. In de tweede wereldoorlog werd hij naar concentratiekamp Dachau gedeporteerd, mede daardoor vormt de confrontatie met de dood een belangrijk thema in zijn werk. Ed Hoornik bezocht op 25 november 1953 mijn geboortedorp Ouwerkerk op het eiland Schouwen-Duiveland, zwaar getroffen door de watersnood van 1 februari 1953. Het gat in de Oosterscheldedijk bij Ouwerkerk was het moeilijkst te sluiten geweest; op 6 november was dit eindelijk gelukt (hierbij was Hoornik ook aanwezig). Ten tijde van zijn bezoek op 25 november lag het dorp als een eiland in de nog niet drooggemalen polder en waren de meeste inwoners van het dorp nog geëvacueerd. Slechts een klein aantal personen woonde op de Ring, hun aanwezigheid was de afgelopen maanden noodzakelijk geweest om het dorp weer bewoonbaar te maken. Hoornik bezocht een aantal van hen (onder wie mijn vader —"gevangene" Swenne —  en moeder). Een aangrijpend verslag van een bezoek aan een kleine dorpsgemeenschap waarvan het bestaan volledig gedomineerd werd door de gevolgen van de watersnood.


Janssen MJA, Swenne CA, De Bie J, Ter Heide H, Van Bemmel JH, Rompelman O
Methods in heart rate variability analysis: may the ventricular or the pulse rhythm be used as a substitute for the atrial rhythm?
High blood pressure and cardiovascular prevention 1994;3:23-29


Slager EM
Hoe wij het rampjaar 1953 beleefden (in Dutch)
Dagboek van juffrouw Bet Slager, uitgewerkt als typescript door Klaartje Kuin in 1986

In 1953, het jaar van de watersnood, was Café Slager, destijds bewoond en gedreven door de drie gezusters Slager en hun broer Teeuw, een centraal punt in het zwaar getroffen dorp Ouwerkerk op het eiland Schouwen-Duiveland. Eén der zussen, "juffrouw Bet" (mijn kleuterjuffrouw), was altijd zeer goed op de hoogte van wat zich in de dorpsgemeenschap afspeelde. Zij heeft in deze bewogen periode een dagboek bijgehouden, dat in 1986 door Klaartje Kuin (dochter van dominee Elbert Kuin, die in 1953 predikant was te Ouwerkerk) als typescript is uitgewerkt. Het is een verslag van een zeer bewogen periode die aanvangt met de alles verwoestende watersnood en eindigt met de eerste aanzet tot de wederopbouw.


Van Etten W, Swenne CA, Van der Velde ET, Editors
IEEE Milestone Award ‘String Galvanometer’: The Heritage and the Promise of Electrocardiography and Electrophysiology
Boerhaave Continuing Medical Education, Leiden, 2022; ISBN 978 90 67677 82 0
 

Proceedings of the equally-named symposium held on April 8, 2022 in the Leiden University Medical Center


Van Geemen - Ju, Truus (soprano)
Aria Voi che sapete (Le nozze di Figaro, W.A.Mozart) plus interview (in Dutch)
Hilversum 1 (Dutch broadcasting station),1983
 

Gezongen in het NCRV lunchpauzeprogramma Twaalfuurtje, gepresenteerd door Dick Passchier, in de rubriek 'Laat eens wat horen'
(aria inclusief interview vooraf en jurering achteraf)

(aria)


Veltman-Hack LEM
Ouwerkerk, de sluiting van het laatste dijkgat en daarna (in Dutch)
ZB Tijdschriftenbank Zeeland, Kroniek van het Land van de Zeemeermin, 1 januari 2003, pp 55-70

Geschreven door mijn oud-tante Leentje Veltman Hack (1917-2014). Haar vader was afkomstig uit Ouwerkerk (Schouwen Duiveland), als kind ging zij op familiebezoek in Ouwerkerk en bracht er lange vakanties door, de laatste 30 jaar van haar leven woonde zij er. Zij was initiatiefnemer van de Werkgroep Oud Ouwerkerk in Documenten, ze was lid van de Streektaalcommissie en vrijwilliger van het gemeentearchief, waarbij zij onder andere vele oude foto's beschreef. Als geen ander kende ze de bevolking en ze kon putten uit een eindeloze bron van zeer nauwkeurige herinneringen bij het schrijven en vertellen van haar verhalen. De watersnood van 1953 was daarbij een belangrijk thema. Het PDF bestand bevat een artikel van haar hand waarin zij beschrijft hoe ze de sluiting van het laatste dijkgat bij Ouwerkerk op 6 november 1953 meemaakte en hoe het dorp en de streek zichzelf na de watersnood weer oprichtte.